Det med liten skrift

Oppdatert juni 2018

Frakt og levering

Alle forsendelser sendes som pakke med PostNord. Pakken kan forventes levert i løpet av 5-7 hverdager. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i visse perioder med helligdager og ferie. 

Varer kan dessverre ikke hentes på vårt lager.

Når ordren din er sendt og skannet hos PostNord mottar du en e-post med melding om dette. E-posten inneholder et Track & Trace-nummer, slik at du kan spore pakkeleveringen.

Retur/bytterett

Fordi alle bøkene er unike og personlig produsert for hvert enkelt barn, kan de dessverre ikke returneres. Derfor er det viktig at du kontrollerer alle opplysningene du taster inn under bestillingen.
Bestillingen kan ikke annulleres siden den er laget spesielt til deg.

Betalingsinformasjon

Alle priser er angitt i NOK og er inklusiv moms. Hos MinBesteBok.no kan du betale med Klarna, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro og Apple Pay.

Vi hever naturligvis beløpet på ordren først etter at den er sendt.

Sikkerhet


Vi bruker Adyen til å styre betalingene. Adyen krypterer alle kortopplysningene med den såkalte TLS (Transport Layer Security). Det betyr at uvedkommende ikke kan lese kortnummeret eller annen informasjon under transaksjonen. Opplysningene som gis av MinBesteBok.no oppbevares med det ene formål å kunne betjene deg som kunde og levere varene dine. Ved betaling og inntasting av kortopplysninger skjer dette direkte gjennom Adyen. Derfor er kortopplysningene dine 100 % sikre hos Adyen. Hverken MinBesteBok.no eller andre har mulighet til å få adgang.

Visa/Mastercard stiller også garanti for forbrukernes penger ved handel på nettet. Som kunde er du sikret mot misbruk og har ingen egenrisiko.


E-poster og markedsføring

Som en del av kundeservicen vår sender vi i forbindelse med kjøpet en ordrebekreftelse, en bekreftelse på avsending av ordre, en oppfølgende e-post og en bekreftelse på endringene, forutsatt at du har endret opplysningene innen 12 timer etter at bestillingen ble gjennomført.

Handelsbetingelser

Formål og omfang

Disse betingelsene fastlegger nærmere vilkårene for levering av varer og tjenester fra MinBesteBok.no. Ved hvert kjøp aksepteres vilkårene i handelsbetingelsene. MinBesteBok.no forbeholder seg retten til å endre betingelsene, uten varsel og med virkning for allerede inngåtte avtaler.

Pris og betaling

Alle priser som vises på MinBesteBok.no er inklusive moms, og derpå legges fraktomkostninger, med mindre annet er angitt. Betaling skjer ved endt bestilling, via en av betalingsmåtene som er anerkjent på hjemmesiden.

Levering og forsinkelse

Levering finner sted når produktet er ferdig. Som hovedregel produseres og sendes produktene innen 1-2 hverdager etter at bestillingen er gjennomført. Kunden har rett til å have avtalen på betingelsene av avsending av forutgående påbud, dersom tidsplanen overskrides vesentlig. Vesentlig forsinkelse inntrer tidligst ved mer enn 30 arbeidsdagers avvik fra en avtalt frist. Dersom tidsplanen forskyves på grunn av forhold som MinBesteBok.no ikke har ansvar for (herunder forsinkelse eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirkning), vil forsinkelsen ikke medføre at kunden tillegges misligholdsheftelser, herunder adgang til oppheving av kjøpet.

MinBesteBok.no kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller forhindret levering som skyldes force majeure. Dersom en begivenhet som MinBesteBok.no ikke bærer ansvar for fører til at oppfyllingen av MinBesteBok.no sine leveringsforpliktelser fordyres, er MinBesteBok.no ikke forpliktet til å gjennomføre disse. Ved beviselig betimelig avsendelse (i forhold til avtalte tidspunkt for levering) kan MinBesteBok.no ikke holdes ansvarlig for post- og fraktleverandørs forsinkede levering eller bortkomne forsendelser. Kunden kan aldri gjøre forsinkelse gjeldende for produkter som allerede er levert.

Eiendomsforhold

Kunden får eiendomsrett til fysiske eksemplarer av et produkt først når det har forekommet full betaling til MinBesteBok.no. Samtlige varer fra MinBesteBok.no forblir dennes eiendom frem til full betaling er mottatt. Etter eiendomsrettens overføring til kunden forbeholder MinBesteBok.no seg retten til å bruke det fremstilte arbeidet som referanse i sin egen markedsføring.

Reklamasjon og mangler

MinBesteBok.no har intet ansvar for feil som kunden ikke skriftlig har rettet innen bestillingen ble foretatt. Hvis det viser seg at leveransen er mangelfull eller inneholder feil, er kunden forpliktet til å reklamere kjøpet innen rimelig tid, ved å kontakte oss direkte. MinBesteBok.no har rett til å prøve å avhjelpe en mangel, forutsatt at dette kan skje innen rimelig tid og såfremt det vurderes at MinBesteBok.no kan holdes ansvarlig for feilen.

MERK: fargene i den endelige trykte boken kan avvike fra fargene som representeres ved skjermvisning, og dette anses ikke som en feil. I tillegg kan hudfarger og hårfarger som vises under bestillingsprosessen være upresise og variere i forhold til hvordan karakterene er illustrert i de forskjellige bøkene.

Begrenset ansvar

I tilfelle forsinkelse eller mangler ved de leverte produktene er MinBesteBok.no ikke ansvarlig for driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av kundens juridiske forpliktelser overfor en tredjepart. MinBesteBok.no er forøvrig kun erstatningsansvarlig overfor kunden ved tap eller skade påført som følge av grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger. MinBesteBok.no er ikke ansvarlig for indirekte tap eller direkte tap hvis sistnevnte skjer som følge av forsinkelser eller tap av data eller tapt inntjening.