Hva vet vi om deg?

Oppdatert 5 maj 2018

Din informasjon

I henhold til gjeldende personopplysningslov har du rett til å motta informasjon om all personlig informasjon Min Best Book adresserer om deg uavhengig av hvordan disse har blitt mottatt. Hvis du ønsker å få tilgang til denne informasjonen, kan du fylle ut e-postadressen din nedenfor, og vi samler inn dine opplysninger og sender dem til deg.